Dvůr Vrchlického

Info  & credits:

rok: 2021
místo: Praha
Klient: soukromý investor

Studie vnitrobloku v Košířích.

Vnitroblok bytového domu Vrchlického 34 skrývá mnohem větší potenciál, než jakým je dnešní parkování. Ve městech je stále větším trendem vnitrobloky revitalizovat a zhodnocovat tak životní prostředí obyvatel i nemovitosti samotné. Je třeba vše s předstihem naplánovat a vnitroblok zrevitalizovat na základě participace s obyvateli a na základě projektu, který hledí do budoucna a řeší prostor komplexně - nejen výhodně pro jednu skupinu obyvatel.

Terasa nad parkováním

Pro samotnou terasu nad pakováním se dle nás nabízí jako nejadekvátnější řešení stejně jako u balkónů montovaná ocelová konstrukce s odvodněním a dřevěnou palubou - důvodem je jednak estetické působení, ale také snadnost montáže ve špatně přístupném vnitrobloku, kam se jen tak nedostane jeřáb potřebný ke zvedání prefabrikovaných betonových desek. Přístup na terasu je buď po lávce nebo po jednoduchém ocelovém schodišti z úrovně parkoviště. Z terasy je také vstup skrz branku a starou cihlovou zeď dále do vnitrobloku mezi vzrostlé stromy, kde by mohlo v budoucnu vzniknout dětské hřiště. Terasu nesou subtilní ocelové sloupky umístěné po stranách celého prostoru tak, aby co nejméně bránili pojíždění aut.

Prostor pro parkování

Dochází k výměně povrchu prostoru pro parkování. Navržený je litý beton, který bude zdrsněn a rozdělen na segmenty o cca 3 m tak, aby beton nepraskal. Niveleta zůstane v podstatě zachována, hlavně z důvodu problematického obnažování základů opěrné stěny z cihel na severní straně dvorku. Před výměnou povrchu bude pod zem umístěna nádrž na dešťovou vodu, ze které by mohla být voda využívána jednak na závlahu vegetace ve dvoře a jednak na splachování wc v jednotlivých bytech. Dojde také k opravě kanalizace a odvodnění celého dvora.

Přistavené balkóny

Balkóny jsou navrženy (stejně jako terasa) montované s odvodněním a dřevěnou palubou.  Celá přisazená konstrukce se skládá ze dvou balkónů na patro. Ideálně je na balkóny přístup z obývacího pokoje s kuchyní, případně z ložnic. Přistavěné balkóny staticky nezatěžují konstrukci domu tak jako balkony klasické a přitom poskytují nájemníkům nový venkovní prostor, který zhodnocuje byt a zlepšuje kvalitu života v něm. Obyvatelům vzniká venkovní prostor, který je ale součástí bytu.
zpět nahoru
sport, hudba, příroda

Info & credits:

Jureček, Rokytka, moře. Hlavním prvkem je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku. Ta je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh. Linie tak propojuje dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času.