Kontakt

Landa Ruhmkorf s.r.o.
Ing. arch Lukáš Landa (ČKA 04565)
Ing. Simona Rühmkorf

Dům Radost, Náměstí Winstona Churchilla 2
Praha 3 - 130 00
+420 605 82 90 26
info@landaruhmkorf.cz

Externí spolupráce:
SocGeo - Sociálně geografické studio (https://www.socgeo.cz)
Filip Kotlář (www.kotlararchitekt.cz)
Tomáš Petrášek (www.debyt.cz)
Jan Dobeš
#veřejnýprostor #terasy #vnitrobloky #lávkyakonstrukce #soukromézahrady #ekologicky
zpět nahoru
sport, hudba, příroda

Info & credits:

Jureček, Rokytka, moře. Hlavním prvkem je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku. Ta je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh. Linie tak propojuje dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času.