Meandr

Info & credits

rok: 2021
Místo: Říčany u Prahy
Klient: Soukromý investor
Foto: Ondřej Bouška
Obraz v omítce: Lu Jindrák Skřivánková
Realizace: Garden Brothers

Tvarosloví místa

Hlavním prvkem zahrady je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku, která symbolizuje meandr dávno zaniklý meandr Rokytky. Linie je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh a propojuje tak dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času, vyvržená na pláž po daleké cestě řekou.

Venkovní pokoje

Zahrada má hodně malých zákoutí jakými jsou pohodné posezení na terase, meditativní zákoutí u budhy, slunné zákoutí u obrazu, zákoutí u sauny se sprchou, zákoutí před domem - které je nejvíce oslněné a nabízí možnost malé užitkové plochy. Za domem (východní část) je venkovní pracovna. Střecha je slunnou částí a nabízí posezení na terase obklopené suchomilnou loukou a pohled na hlavní část zahrady.

Zahrada součástí interiéru

Zrození myšlenky

Při pohledu do starých map jsme přemýšleli, jak mohlo místo vypadat v průběhu času. Jak se potok v krajině vlnil a ukládané sedimenty v hřbetech meandrujícího potoka postupně měnily jeho koryto. Tak vzniklo nebo se spíše oživilo téma meandru, který kdysi přes místo procházel.

Zvlněný terén a jemný detail

Zákoutí
Za plotem
Na střeše
zpět nahoru
sport, hudba, příroda

Info & credits:

Jureček, Rokytka, moře. Hlavním prvkem je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku. Ta je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh. Linie tak propojuje dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času.