46°

Info & credits

Rok: 2013
Místo: Praha
Klient: soukromý investor
Spolupráce: Pragoflora s.r.o.

Tato městská zahrada, která navazuje na okolní zástavbu hned zaujme svou svažitostí. Zahrada se nachází na terénním zlomu, který byl uměle dosypána. Dům je proto založen na pilotech a dominuje horní zelené terase. Prudké svahy byly zpevněny hatěmi a bohatě osázeny. V okolí domu byla vytvořena rovina s trávníkem a spodní stinná terasa pod komplexem těchto svahů. Svahy jsme se snažili v některých místech zprůchodnit v podobě stezek, terásek a pomyslného řečiště s kameny, trámy, zídkami.

Průhledy, průchody ...

zpět nahoru
sport, hudba, příroda

Info & credits:

Jureček, Rokytka, moře. Hlavním prvkem je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku. Ta je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh. Linie tak propojuje dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času.