Lávka Holka

Info & credits

2. místo v otevřené mezinárodní architektonické soutěži
Autoři: Lukáš Landa, Pavel Rak
Statika: Ferrari Gartmann - ferrarigartmann.ch
Vizualizace: Gabor Gyenese - gyga.ch

Urbanismus: V této části Prahy nám nepřijde vhodné jakkoliv zasahovat do panoramatu a vytvářet v oblasti novou “dominantu”. Proto volíme jednoduché liniové vedení lávky, která se svou formou snaží bezčase zapadnout do existujícího kontextu a působit samozřejmě. Schodišti v ose lávky je zajištěn nejpřímější možný přístup na lávku. Přes rampy kolmé k její ose je na obou březích a na ostrově umožněn plynulý a intuitivní nájezd a sjezd cyklistů. Sklon ramp je 6%. K sestupu na ostrov navrhujeme rampu vedoucí k vyvýšenému místu u tenisových kurtů, díky čemuž se rampa zkracuje. Vede podél hradby stromů a nechává ostrov volný. Dále mohou pěší sestoupit na ostrov schodistěm blíže straně Holešovic. Snažili jsme se ponechat plochu ostrova co nejvolnější. Prostor před Holešovickou tržnicí navrhujeme vydláždit typickou dlažbou pro veřejné prostory v Praze a prohlásit za pěší zónu s max. rychlostí 20 km/h. Prostor v Karlíně navrhujeme zpracovat jakou malou piazzettu s přírodní parkovou úpravou, která umožní plynulý přechod z Rohanského nábřeží na most. Lávka se v těchto místech nesnaží veřejný prostor definovat svou formou, jen se na něj čistě pragmaticky napojuje tím nejjednodušším možným způsobem. Dvě stávající schodiště na straně Holešovic ke stezce vedoucí podél břehu v úrovni vody zůstanou zachována. Klidná atmosféra této spodní úrovně by měla přetrvat.
Architektonická část:

Výška ocelového nosníku zůstává po celou dobu stejná - jedná se o silné gesto ve spíše rekreačně - přírodním typu městské krajiny. Minimalizuje nutnost stoupat výše, než je to z důvodu protipovodňových opatření nutné. Strany nosníku jsou zkosené a ustupují v druhém sledu za betonovou deskou. Pozorovatelům se lávka jeví jako hra světla a stínu a působí, jakoby se nad řekou vznášela. Jako pochozí vrstva slouží betonová deska, která přechází na rampy a schodiště. Současně má funkci ochrannou a statickou. Zábradlí volíme z ocelových sloupků s výplní z nerezové sítě zakončené dřevěným madlem s integrovaným osvětlením. Materiály se lávka orientuje na industriální minulost obou pražských čtvrtí. Je tak dosaženo jakési samozřejmosti, která most přirozeně zakotvuje na dané místo. Jednoduché materiály vyžadují minimální údržbu a vyznačují se vysokou životností. Světlá šířka lávky je 4,5 m, světlá šířka ramp a schodišť 3m. V napojení ramp a schodišť jsou rohy zaoblené a umožňují tak plynulý provoz na lávce.
Technická část:

Zvolená konstrukce je jednoduchá a levná na výrobu. Zábradlí výšky 1,3 m odpovídá normám pro cyklisty. Sloupky zábradlí jsou ze strany přišroubovány do desky nerezovými šrouby. Všechny části zábradlí jsou snadno vyměnitelné. Síť z nerezové oceli AISI 316 se napíná na místě. Osvětlení mostu je zajištěno pomocí LED pásku skrytého v madle zábradlí, které seskládá z ocelového C profilu a oblého dubového madla o rozměrech 15 x 5 cm. Hlavní nosné pilíře navrhujeme jako jednoduché prefabrikované železobetonové desky se zaoblenými rohy, které jsou dostatečně staticky únosné a jsou schopné čelit případné povodni. Pod rampami a uprostřed ostrova je použito subtilních ocelových sloupů o průměru 20 cm. Plochu ostrova takto co nejméně narušujeme a opravdu přítomné jsou tak jen dva betonové pilíře na jeho stranách. Odvodnění mostu je řešeno příčným sklonem pochozí betonové desky. Spodní hrana lávky se nachází metr nad úrovní povodně z roku 2002 (190,10) a nejnutnější konstrukce pod touto úrovní jsou tvarově a materiálově uzpůsobeny tak, aby co nejméně bránili protékání vody a pohybu případných předmětů v korytě řeky. Výšková kóta pochozí vrstvy je 191,25.
zpět nahoru
sport, hudba, příroda

Info & credits:

Jureček, Rokytka, moře. Hlavním prvkem je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku. Ta je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh. Linie tak propojuje dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času.