Mítina

Info & credits

Rok: 2018
Velikost: 672 m2
Klient: Soukromá osoba
Spolupráce: Anna Loučková. Dis., Ing. arch. Jakub Loučka
Realiazce: Ing. Jakub Porsch

Zahrada  vznikla na pozemku, který byl nově přikoupen a navazuje na stávající zahradu založenou Prof. Marečkem. Návrh měl reflektovat současné trendy v zahradní architektuře, ale zároveň se stávající zahradou komunikovat a proto jsou obě části zahrady propojené několika pohledovými osami, které jsou zároveň průchody skrze upravený stávajíc zelený pás.
Ze zahrady na zahradu
Pás vzrostlé zeleně, který dříve ohraničoval původní zahradu je nyní přetvářen na prvek se svojí osobitou atmosférou v podobě lesíka. Bylo nutné zvolit místo, které by propojovalo stávající zahradu s novou. Vybrané místo se nachází v jižní části lesíku a už v současné době je využíváno k prostupu na druhou zahradu - nejlogičtější směr k užitkové zahradě či zdroji vody. Navržená cesta je tedy pouze zdůrazněním cesty stávající. Cesta je zdůrazněna dlážděním z lámaného kamene s širokou spárou.
Idea "Mýtina"
Volný slunný prostor obklopený jehličnatými porosty dal vzniknout ideje nové zahrady - vytvoření pocitu mýtiny, světlého místa se svěžími, převážně listnatými dřevinami jemné textury i struktury, které se zároveň zjemní okolní jehličnatou výsadbu. V zahradě jsou vytvořena zákoutí - s ohništěm, zahradním posezením, či plastiku, s houpací lavicí.
Zamýšlených náplní zahrady je hned několik - relaxace v různých podobách, pohledová zahrada, užitkovost. A tak je zahrada rozdělena do několika zákoutí či funkčních ploch, které jsou od sebe lehce odcloněny vegetací.
Užitková část zahrady je situována ve spodní části zahrady ve formě vyvýšených záhonů. V této části zahrady jsou random rozmístěné ovocné stromy, doplněn kohoutek s vodu, úložné prostory a nové řešení studny.
Kámen, dřevo, kov
Dvě zahrady, každá jiná, obě s tváří své éry.
zpět nahoru
sport, hudba, příroda

Info & credits:

Jureček, Rokytka, moře. Hlavním prvkem je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku. Ta je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh. Linie tak propojuje dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času.