Místo setkávání Bitozeves

Info & credits

Rok: v procesu
Klient: obec Bitozeves
Vizualizace: Pad Thai

Řešené území se nachází v centru obce. Jedná se o již obývaný prostor pod stromy, který navazuje na stávající sportoviště. V současné chvíli již funguje jako místo pro posezení, grilování, setkávání se. Požadavkem bylo vytvořit zpevněnou plochu, místo pro tanec, oheň a zázemí v podobě kiosku, které bude sloužit pro potkávání a posezení lidí, zázemí při kulturních akcích, místo pro oslavy. Dokumentace kiosku nastavuje standard a základní geometrii stavby a je možno ji po odsouhlasení architekty a investorem upravovat.
#zpevnění plochy zatravňovací betonovou dlažbou #dřevěný parket #ohniště #mobilním kiosek s wc #sluneční plachta nad parketem #světelné řetězy #dřevěné sloupky

Kiosek

Jedná se o ocelovou konstrukci z pozinkovaných profilů 60 x 60 resp. 120 x 60 mm nebo dle specifikace dodavatele. Kiosek je navržen tak, aby byl zvednutelný jeřábem a bylo možno jej odvézt v případě povodní - mobilní. Je položen na dlažbu, které má nadimenzováno podloží jako pojízdné, případně na základ (betonová deska, betonové patky). Podlaha dřevěná prkna (modřín) na roštu. Fasáda latě sibiřský modřín 60 x 60 mm. Vnitřní obklad - ohýbané březová překližka. Střecha - ocelový plech 10 mm (antracit - komaxit). Stříška ohrádka plech - výsadba rozchodníků a travin (antracit - komaxit).
zpět nahoru
sport, hudba, příroda

Info & credits:

Jureček, Rokytka, moře. Hlavním prvkem je vodní linie pramenící u domu a stékající zpět k potoku. Ta je zaříznutá ve zvlněném terénu, který asociuje zvlněný břeh. Linie tak propojuje dům se spodní terasou v pomyslném vyschlém řečišti u obrazu nekonečného koloběhu vody. Suchá větev je rukou času.